کارگاه آموزشی مدیریت بهینه پسماند و ششمین جلسه ساماندهی مراکز دفن زباله شهرداریهای مازندران با حضور کارشناسان آژانس همکاری بین المللی ژاپن ( جایکا ) ، مدیران کل حفاظت از محیط زیست مازندران و امورشهری استانداری ، سرپرست فرمانداری بابلسر و نمایندگان شهرداریهای سراسر استان مازندران به میزبانی شهرداری بابلسر در محل سالن کنفرانس هتل میزبان برگزار شد .