طرح آموزش بازیافت و تفکیک پسماند از مبدا در ادامه فعالیتهای آموزش و فرهنگ سازی و با توجه به اهمیت آموزش در سنین پایه در فاز اول در سطح مدارس ابتدایی دختران و پسران بابلسر آغاز شد .در این مرحله آموزشگران شرکت نگین سبز پاکروب (پیمانکار طرح تفکیک پسماند از مبدا ) با حضور در کلاسها با روشهای مبتنی بر بازی و اهداء جایزه دانش آموزان را با اهمیت و نحوه بازیافت و فواید طرح تفکیک پسماند از مبدا آشنا می نمایند.