مراسم روز جهانی کارگر با حضور امام جمعه شهرستان ،معاون فرماندار ، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بابلسر و سایر مسئولین شهری و با

حضور همکاران در سینما شقایق بابلسر برگزار گردید .دراین مراسم از 20 کارگر نمونه که در واحدهای مختلف شهرداری مشغول خدمت می باشند با

اهداء لوح تقدیر ،تندیس و هدیه تقدیر شد