به همت شورای اسلامی شهر وشهرداری جشن عید مبعث با اجرای برنامه های متنوع و شاد در حاشیه میدان بسیج (شهربانی ) با برپایی

ایستگاه نقاشی کودکان ،پذیرایی با شربت و شیرینی از شهروندان و مراسم نورافشانی برگزار گردید.