مسابقات چهار جانبه فوتبال با شرکت تیم های فوتبال پیش کسوتان استقلال تهران ، بشیکتاش ترکیه ، رسانه ورزش ایران و منتخب پیشکسوتان

بابلسر در استادیوم فوتبال شهید علیزاده بابلسر برگزار شد . در این تورنمت دوستانه که با استقبال دوستداران فوتبال همراه بود نماینده محترم

شهرستان در مجلس ،امام جمعه محترم، ریاست و اعضای شورای شهر و شهردار حضور داشتند